اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر ، مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر ، مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 304 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 416 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

پایان نامه ها و رساله ها