اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر ، مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر ، مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 358 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 482 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.