اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084905
اتاق : 1-124
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2811 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 3569 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، واترلو ، مهندسی برق

… ← 1371

دکتری ، واترلو ، مهندسی برق

… ← 1375

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1362 ← 1367

فعالیت های علمی