اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084905
اتاق : 1-124
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3355 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 4186 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، واترلو ، مهندسی برق

… ← 1371

Ph.D ، واترلو ، مهندسی برق

… ← 1375

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1362 ← 1367

کلمات کلیدی