اعضای هیات علمی

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084905
اتاق : 1-124
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2630 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 3322 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان نامه ها و رساله ها