اعضای هیات علمی

منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
صفحه رخ نما
Scopus
  • 605 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 849 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، رییس کمیته امور کنفرانس ها و سمینار های بخش ایران آیتریپلی 1395←1397
  • ، موسس و عضو کمیته مشاورین شورای بین الملل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1395←1398
  • ، سرپرست آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستمهای هوشمند 1387←1398
  • ، مدیر گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1387←1398
  • ، استاد مدعو، مرکز تحقیقاتی سیستمهای هوشمند، دانشگاه SKKU، کره جنوبی 1383←1385
  • ، استاد پاره وقت، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، لوس آنجلس، آمریکا 1378←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1371 ← 1373

B.Sc ، تهران ، الکترونیک

1363 ← 1387

فعالیت های علمی