اعضای هیات علمی

منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
صفحه رخ نما
Scopus
 • 651 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۸
Google Scholar
 • 912 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

 • عضو گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا 1396←1398
 • رییس کمیته امور کنفرانس ها و سمینار های بخش ایران آیتریپلی 1395←1397
 • موسس و عضو کمیته مشاورین شورای بین الملل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1395←1398
 • دبیر بخش آیتریپلی بخش ایران 1393←1395
 • مدیر گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 1387←1398
 • سرپرست آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستمهای هوشمند 1387←1398
 • استاد مدعو، مرکز تحقیقاتی سیستمهای هوشمند، دانشگاه SKKU، کره جنوبی 1383←1385
 • استاد پاره وقت، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، لوس آنجلس، آمریکا 1378←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1371 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، الکترونیک

1363 ← 1387

فعالیت های علمی