اعضای هیات علمی

منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

استاد
 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-2
 • عضو کمیته راهبردی مشاورین بین الملل و صنعت
 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-1
 • مدیر هسته پژوهشی" سامانه های هوشمند پایش و مدیریت بحران های طبیعی"
 • عضو هسته پژوهشی"روانپزشکی محاسباتی"
 • دبیر مهمان "ژورنال Frontiers in Psychology"
 • مشاور رئیس امور بین الملل دانشگدگان فنی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1140 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
 • 1528 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • مشاور رئیس امور بین الملل دانشگدگان فنی 1402←1404
 • عضو هسته پژوهشی"روانپزشکی محاسباتی" 1400←…
 • مدیر هسته پژوهشی" سامانه های هوشمند پایش و مدیریت بحران های طبیعی" 1400←…
 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-1 1400←…
 • عضو کمیته راهبردی مشاورین بین الملل و صنعت 1400←1402
 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-2 1400←…
 • تدریس دوره آموزشی با عنوان "مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی" برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1400←1400
 • عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران آیتریپلی 1399←1401
 • عضو کمیته نامزدها و انتصابات، انجمن آیتریپلی- بخش ایران 1399←1401
 • عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری های همگرا 1399←1401
 • تقدیرنامه به خدمات قابل توجه و کمک به پیشرفت IEEE به عنوان استاد -آیتریپلی بخش ایران - 1398←1399
 • عضو هیأت علمی وابسته دانشکده طراحی صنعتی پردیس هنرهای ریبا 1397←1401
 • رییس کمیته امور کنفرانس ها و سمینار های بخش ایران آیتریپلی 1395←1397
 • دبیر بخش آیتریپلی بخش ایران 1393←1395
 • استاد مدعو، مرکز تحقیقاتی سیستمهای هوشمند، دانشگاه SKKU، کره جنوبی 1383←1385
 • استاد پاره وقت، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، لوس آنجلس، آمریکا 1378←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1373 ← 1378

M.S ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1371 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، الکترونیک

1363 ← 1367

کلمات کلیدی