اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

دانشیار
 • ، IEEE HealthRob 2013 - International workshop on Healthcare Robotics
 • مرکز همایشهای رازی- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سخنران و عضو هیأت رئیسه پانل Neurodevelopmental Disorders در دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
 • ایران ، منشی بخش ایران IEEE
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، مشاور طرح ربات انسان نما ملی سورنا 3
 • دانشگاه اصفهان ، عضویت در کمیتهی علمی اولین کنفرانس ملّی "بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها"
 • دانشگاه اصفهان ، سخنران کلیدی اولین کنفرانس ملّی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»
 • ، PhD Thesis evaluation committee: Yazd university.
 • دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها- دانشگاه تربیت مدرس ، داور بررسی پرونده ارتقا مرتبه علمی
 • ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ، همکاری در کمیته توانبخشی شناختی
 • دانشگاه تهران ، نماینده تام الاختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای عضویت در کمیته بازیهای رایانه ای
 • آیتریپلی بخش ایران ، رییس کمیته امور کنفرانس ها و سمینار های بخش ایران آیتریپلی
 • صندوق نوآوری و شکوفایی ، مشاور طرح شرکت پکتوس- صندوق نوآوری و شکوفایی
 • دانشگاه الزهرا ، سخنران مدعو در همایش آشنایی IEEE Computer Society شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه الزهرا و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر (نرام افزار) دانشگاه الزهرا
 • دانشگاه الزهرا ، شرکت در همایش :آشنایی با IEEE Computer Society شاخه دانشجوی IEEE دانشگاه الزهرا و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه الزهرا
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو شورای سیاست گذاری فعالیت های دانشگاهی بنیاد ملی باز های رایانه ای
 • ، CIGRE Canada Oct 2017- Invitation to become a member of the International Technical Committee
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، داوری رساله دکتری آقای شیرکوه محمدی با عنوان طراحی الگوی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند پاسخگو به تنوع فرهنگی در موسسه آموزش عالی البرز
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو کمیته علمی نخستین دوره کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال، گرایشها، فناوری ها و کاربردها
 • شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، ارزیاب پروژه تحقیقاتی ربات شاخه زنی درختان
 • کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ، سخنران هشتمین نشست تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی با عنوان " داده های شناختی"
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دبیر حوزه کنفرانس آیکرام 2017
 • شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، عضو کمیته 23 ام نشست کمیته تخصصی رباتیک صنعت برق
 • پژوهشکده فناوری های همگرا ، منصوب به مدت 2 سال به عنوان عضو کمیته پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا
 • دانشگاه علم و صنعت ایران ، حضور در نشست تخصصی "یک روز با بازی"
 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، عضو وابسته مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مرکز مشاوره دانشگاه تهران ، شرکت در جلسه بحث و تبادل نظر و مشاوره در خصوص سرفصل هاو رئوس مطالب (درسنامه اساتید)
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، نقش کلیدی در ایده پردازی و طراحی کهاد رشته کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال- بنیاد ملی باز های رایانه ای
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
Scopus
 • 482 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال- بنیاد ملی باز های رایانه ای 1397←…
 • جاجرود ، شرکت در جلسه هم اندیشی جهت پیشبرد اهداف دانشکده 1396←1396
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، نقش کلیدی در ایده پردازی و طراحی کهاد رشته کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1396←…
 • مرکز مشاوره دانشگاه تهران ، شرکت در جلسه بحث و تبادل نظر و مشاوره در خصوص سرفصل هاو رئوس مطالب (درسنامه اساتید) 1396←…
 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، عضو وابسته مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396←…
 • دانشگاه علم و صنعت ایران ، حضور در نشست تخصصی "یک روز با بازی" 1396←…
 • دانشگاه علم و صنعت ایران ، داوری مقالات ارسال شده به کنفرانس ملی تحقیقات بازی های دیجیتال: گرایش ها، فناوری ها و کاربردها 1396←1396
 • دانشگاه ویلانوا (فیلادلفیا)- آمریکا ، حضور در یازدهمین کنفرانس بین المللی 2017 UCAmI 1396←1396
 • پژوهشکده فناوری های همگرا ، منصوب به مدت 2 سال به عنوان عضو کمیته پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا 1396←…
 • سالن همایشهای رازی - دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سخنران یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد 1396←1396
 • شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، عضو کمیته 23 ام نشست کمیته تخصصی رباتیک صنعت برق 1396←…
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دبیر حوزه کنفرانس آیکرام 2017 1396←…
 • کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ، سخنران هشتمین نشست تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی با عنوان " داده های شناختی" 1396←…
 • شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، ارزیاب پروژه تحقیقاتی ربات شاخه زنی درختان 1396←…
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو کمیته علمی نخستین دوره کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال، گرایشها، فناوری ها و کاربردها 1396←…
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، داوری رساله دکتری آقای شیرکوه محمدی با عنوان طراحی الگوی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند پاسخگو به تنوع فرهنگی در موسسه آموزش عالی البرز 1396←…
 • دانشکده صنعتی امیرکبیر ، داور پیشنهاد رساله دانشجوی دکتری (دانشکده صنعتی امیرکبیر) 1396←1396
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو شورای سیاست گذاری فعالیت های دانشگاهی بنیاد ملی باز های رایانه ای 1395←…
 • دانشگاه الزهرا ، سخنران مدعو در همایش آشنایی IEEE Computer Society شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه الزهرا و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر (نرام افزار) دانشگاه الزهرا 1395←…
 • دانشگاه الزهرا ، شرکت در همایش :آشنایی با IEEE Computer Society شاخه دانشجوی IEEE دانشگاه الزهرا و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه الزهرا 1395←…
 • صندوق نوآوری و شکوفایی ، مشاور طرح شرکت پکتوس- صندوق نوآوری و شکوفایی 1395←…
 • آیتریپلی بخش ایران ، رییس کمیته امور کنفرانس ها و سمینار های بخش ایران آیتریپلی 1395←…
 • ---- ، حضور دستاوردهای پژوهشی (ربات گنبد نورد و ربات طوطی) در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395←1395
 • ، As a member of Panel Board in the 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress 1395←1395
 • مرکز همایش های رازی ، سخنران پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی 1395 1395←1395
 • گروه هوش ماشین و رباتیک- دانشکده فنی تهران- پردیس دانشکده های فنی ، ارزیابی پرونده متقاضیان استخدام دانشکده فنی فومن - پردیس دانشکده های فنی 1395←1395
 • دانشگاه تهران ، نماینده تام الاختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای عضویت در کمیته بازیهای رایانه ای 1395←…
 • ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ، همکاری در کمیته توانبخشی شناختی 1395←…
 • دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها- دانشگاه تربیت مدرس ، داور بررسی پرونده ارتقا مرتبه علمی 1395←…
 • دانشگاه اصفهان ، عضویت در کمیتهی علمی اولین کنفرانس ملّی "بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها" 1394←…
 • دانشگاه اصفهان ، سخنران کلیدی اولین کنفرانس ملّی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» 1394←…
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، مشاور طرح ربات انسان نما ملی سورنا 3 1394←…
 • دانشکده های فنی کاسپین و فومن ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده های فنی کاسپین و فومن 1394←1396
 • پژوهشکده علوم شناختی ، سخنران ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی 1394←1394
 • آیتریپلی بخش ایران ، ارائه خدمات به عنوان دبیر بخش ایران IEEE 1393←1395
 • ایران ، منشی بخش ایران IEEE 1393←…
 • پژوهشکده علوم شناختی ، سخنران سومین کنگره علوم اعصاب شناختی بالینی 1393←1393
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، داوری فنی مربوط به ارزیابی فنی طرح های شکوفایی 2،متقاضیان پذیرش و ثبت اختراع مربوط به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1393←1396
 • دانشگاه تهران + فرهنگستان علوم ، عضو کمیته علمی و مسئول انتشارات دومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران 1392←1393
 • مرکز همایشهای رازی- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سخنران و عضو هیأت رئیسه پانل Neurodevelopmental Disorders در دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی 1392←…
 • دانشگاه تهران ، کمیته علمی اولین کنفرانس بازیهای رایانه ای و ارتقای سلامت 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1371 ← 1373

B.Sc ، تهران ، الکترونیک

1363 ← 1387

فعالیت های علمی