اعضای هیات علمی

منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

دانشیار
  • عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری های همگرا
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
صفحه رخ نما
Scopus
  • 790 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1113 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها