اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2492 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 3553 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Calgary ، مهندسی برق

1373 ← 1377

M.Sc ، University of Calgary ، مهندسی برق

1371 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1362 ← 1367

فعالیت های علمی