اعضای هیات علمی

مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084225
اتاق : 2-609
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4812 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
Google Scholar
  • 6693 ارجاعات
  • 47 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پایان نامه ها و رساله ها