اعضای هیات علمی

امید شعاعی

امید شعاعی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82089762
اتاق : 2-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 961 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 1975 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

  • عضویت در یکی از هسته های قطبهای علمی رسمی کشور - قطب الکترونیک و نانو الکترونیک 1392←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کارلتون ، برق-الکترونیک

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، برق-الکترونیک

1366 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق-الکترونیک

1358 ← 1366

فعالیت های علمی