اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1312 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷
Google Scholar
  • 1834 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

پروفایل

  • سرپرستی آزمایشگاه آنتن 1396←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، واترلو ، مهندسی برق

1368 ← 1372

M.S ، واترلو ، مهندسی برق

1366 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1357 ← 1365

کلمات کلیدی