اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
  • سرپرستی آزمایشگاه آنتن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1101 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
  • 1536 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پروفایل

  • سرپرستی آزمایشگاه آنتن 1396←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، واترلو ، مهندسی برق

1368 ← 1372

کارشناسی ارشد ، واترلو ، مهندسی برق

1366 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1357 ← 1365

فعالیت های علمی