اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
  • ، سرپرستی آزمایشگاه آنتن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1046 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 1463 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها