اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1162 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 1646 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها