اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
  • نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه زنجان
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2285 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 3396 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.