اعضای هیات علمی

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه،

دانشیار
  • عضو قطب علمی نانو
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82089748
اتاق : 2-320
صفحه رخ نما
Scopus
  • 418 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 697 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها