اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82089717
اتاق : 2-309
صفحه رخ نما
Scopus
  • 347 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 870 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

پروفایل

  • معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1396←1399
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1396
  • عضو کارگروه فناوری اطلاعات معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1393←1395
  • معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1393←1396
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی

1378 ← 1385

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1376 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1372 ← 1376

فعالیت های علمی