اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82089717
اتاق : 2-309

Scopus
  • 225 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 558 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

  • انفورماتیک دانشکده ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1396
  • مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران ، معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1393←1396
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی

1378 ← 1385

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1376 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1372 ← 1376

فعالیت های علمی