اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82085017
اتاق : 2-309
صفحه رخ نما
Scopus
  • 583 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1155 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1396←1399
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1396
  • عضو کارگروه فناوری اطلاعات معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1393←1395
  • معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران 1393←1396
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی

1378 ← 1385

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1376 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

1372 ← 1376

کلمات کلیدی