اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089796
اتاق : 2-311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 621 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 802 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.