اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -پردیس دانشکده های فنی ، رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
Scopus
  • 1529 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 2422 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -پردیس دانشکده های فنی ، رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←…
  • پردیس فنی دانشگاه تهران ، رئیس موسسه پژوهش در رباتیک، هوش مصنوعی و علوم اطلاعات 1385←1396
  • گروه مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرست آزمایشگاه رباتیک شناختی 1378←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی