اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2761 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3813 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، توهوکو ، علوم اطلاعات

… ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک - طراحی

… ←

M.S ، توهوکو ، هوش ماشین

… ←

کلمات کلیدی