اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1698 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 2420 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

پروفایل

  • ، رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←1398
  • ، رئیس موسسه پژوهش در رباتیک، هوش مصنوعی و علوم اطلاعات 1385←1398
  • ، سرپرست آزمایشگاه رباتیک شناختی 1378←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی