اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2064 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 2963 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی