اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1873 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 2718 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی