اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1074 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 2960 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آریزونا ، مهندسی برق

1974 ← 1981

M.Sc ، آریزونا ، مهندسی برق

1971 ← 1978

کارشناسی ، تگزاس ، مهندسی برق

1967 ← 1975

فعالیت های علمی