اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1213 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۹
Google Scholar
  • 3344 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ارشد ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ، تگزاس ، مهندسی برق

… ←

فعالیت های علمی