اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1436 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 3751 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ، تگزاس ، مهندسی برق

… ←

M.S ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

کلمات کلیدی