اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی(بازنشسته)

پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1316 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3466 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تگزاس ، مهندسی برق

… ←

M.S ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

فعالیت های علمی