آزمایشگاه سیستم‌های محاسباتی وفقی با انرژی مصرفی پایین

شماره تماس: 82089720
مکان: ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر-401

سرپرست آزمایشگاه

دانشیار
شماره تماس : 82084212
اتاق: 1-410
پست الکترونیکی

معرفی آزمایشگاه

تمرکز آزمایشگاه تحقیقاتی "سیستمهای محاسباتی وفقی با انرژی مصرفی پایین" (به اختصار ACTS)، بر بهبود کارایی مدارات دیجیتال با استفاده از تکنولوژی­های ساخت و روش­های محاسباتی نوظهور می­باشد. همواره استفاده از تکنولوژی­ها (مانند Memristor و STT-MRAM) و محاسبات نوظهور (مانند محاسبات نورومورفیکی و تقریبی) در مدارات دیجیتال دارای پیچیدگی­هایی در زمان طراحی و عملیات سیستم می باشد که در این آزمایشگاه سعی خواهد شد از سطح مداری تا سطح سیستمی، راهکارهایی برای کاهش این پیچیدگی­ها و امکان­پذیر کردن استفاده از این تکنولوژی­ها ارائه شود.

اخبار آزمایشگاه