آزمایشگاه شبکه های اجتماعی

شماره تماس: 61114981
مکان: (ساختمان قدیم) طبقه اول

سرپرست آزمایشگاه

استادیار
شماره تماس : 82084951
اتاق: 2-720
پست الکترونیکی

اخبار آزمایشگاه

برنامه تلویزیونی پایش، محصول گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که باهدف حمایت رسانه ملی از کار و سرمایه ایرانی تهیه می‌شود...

 آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، باهدف شفاف‌سازی عملکرد...