بخش های آزمایشگاه

بخش های دانشکده

لینک های سریع

جزییات آزمایشگاه

آزمایشگاه پروژه (مهدی مدرسی)
آزمایشگاه پروژه (مصطفی ارسالی صالحی نسب)
آزمایشگاه پروژه (بهجت فروزنده)
آزمایشگاه سامانه های ریز الکترومکانیکی (مجید بدیعی رستمی)
ادوات نانو بیو الکترونیک (مهران مهاجر)
ادوات نانو بیو الکترونیک (محمد عبدالاحد)
الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (محسن حمزه)
الکترونیک 1 (رضا نوید)
الکترونیک 2 (رضا نوید)
الکترونیک 3 (صمد شیخائی)
تراهرتز فوتو الکترونیک (محمد نشاط)
ذخیره انرژِی (زینب سنائی)
سیستمهای مجتمع زیستی (امید شعاعی)
طیف نگاری مادون قرمز نزدیک (سیدکمال الدین ستاره دان)
فوتوولتایک (پایلوت) (ابراهیم اصل سلیمانی)
لایه نازک (ابراهیم اصل سلیمانی)
مدارات و سیستمهای پیشرفته مخابرات داده (صمد شیخائی)
مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست (ناصر معصومی)
نانو الکترونیک (مهران مهاجر)
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا (شقایق وحدت)
نوسانات فرآیند در سیستم های دیجیتال (علی افضلی کوشا)
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال (علی افضلی کوشا)

اخبار آزمایشگاه

بسته datasheet مربوط به آزمایشگاه الکترونیک 2 در سایت بارگذاری شد. برای دانلود این مجموعه ...

دانشجویان گرامی توجه نمایند که برای انجام شبیه سازی های مربوط به پیش گزارش حتماً باید از نرم افزار Pspice استفاده شود. بدیهی است به پیش گزارش هایی...